28/06/16

המלצה לחמישה מועמדים עבור מועצת המרכז למורשת הדרוזים בישראל

א.         חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז- 2007 קובע בסעיף 5 כי "(א) למרכז תהיה מועצה בת 21 חברים, שימנה השר, ואלה חבריה… חמישה אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, בהתייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה"…;

ב.         בהתבסס על רשימת מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה וגורמים נוספים, בחינת קורות-חיים של המועמדים, ייצוגם מקרב האוכלוסייה הדרוזית, מתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים לתפקיד, והתאמתם הכוללת של המועמדים למינוי, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום 28.6.2016 להמליץ לשרת התרבות והספורט למנות את חמשת אנשי האקדמיה שיפורטו להלן כחברים במועצה של המרכז למורשת הדרוזים בישראל, לפי חוק המרכז למורשת הדרושים בישראל, התשס"ז- 2007:

 

שם המועמד ת חוג דרגה אקדמית מומחיות אקדמית מוסד להשכלה גבוהה
1. ד"ר רנדה עבאס החוג לחינוך מורה בכירה חינוך וחינוך לרב תרבותיות, זהות דרוזית, פער בין דורי המכללה האקדמית גליל מערבי
2. ד"ר האיל הנו כלכלה ומינהל עסקים ד"ר שיווק אוניברסיטת אריאל
3. פרופ' נעמי וינר-לוי השכלת מבוגרים ופסיכולוגיה פרופסור נשים מחברות מיעוט, מעברי תרבות, דרוזים בישראל . מכללה האקדמית דוד ילין המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין
4. פרופ' תאופיק מנסור מתמטיקה פרופ'-חבר מתמטיקה, קומבינטוריקה, אלגברה אוניברסיטת חיפה
5. ד"ר האדי שכִּיב קאסם פיתוח מקצועי מרצה יחסים בינלאומיים ולימודים אירופיים המכללה האקדמית לחינוך סכנין

# שרת התרבות והספורט