16/08/17

המלצה על אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A./B.Sc.) בקוגניציה – חוות דעת סוקרים

  1. בישיבתה ביום 16.08.2017 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון דו-חוגי (B.A\B.Sc) בקוגניציה .
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.