07/11/19

המלצה על אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.A) ללא תזה בייעוץ חינוכי של המכללה האקדמית אחוה

תש"פ/5 – החלטה:

  1. בישיבתה ביום 11.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית , להמליץ על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית, וזאת בכפוף למינימום של 27 סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.