13/03/19

המלצה על הסמכה לתואר ראשון (B.Sc.) בפיסיקה באמצעות איגום קורסים לאוניברסיטה הפתוחה חוות דעת סוקרים-מסמך מס' 4490

1. בישיבתה ביום 13.3.2019 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להסמכתה להעניק תואר בתכנית הלימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.Sc) בפיסיקה באמצעות איגום קורסים.

2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על הסמכת האוניברסיטה הפתוחה להעניק את התואר.