23/01/19

המלצה על מתן אישור לפרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול – מסמך מס' 4450 .

1. בישיבתה ביום ה-23.01.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו נמצא כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.