25/04/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בקוגניציה ומדעי המוח

  1. בישיבתה ביום 25.04.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי  (Sc.) בקוגניציה ומדעי המוח.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.