15/08/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר-אילן לתוכנית לימודים לתואר שני (M.Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה

  1. בישיבתה ביום 15.8.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני(Sc./M.A.) עם וללא תזה בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה .

 

  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.