13/09/20

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (M.Sc.) במדעי התזונה

  1. בישיבתה ביום 13.9.2020 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני עם תזה (Sc.) במדעי התזונה.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.