29/01/20

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תוכניות לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתרבות חזותית וחומרית –מסמך 4663.

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בבקשת בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) בתרבות חזותית וחומרית (Bachelor Degree in Visual and Material Culture), ולרשום אליה תלמידים.

 

  1. אין מניעה מההיבט התקציבי, התכנוני ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר לבצלאל לפרסם את תוכנית הלימודים לתואר ראשון בתרבות חזותית וחומרית, ולרשום אליה סטודנטים

 

  1. פתיחת תוכנית הלימודים בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 15 סטודנטים במחזור.