28/09/16

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות

בישיבתה ביום 27.9.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות.

אין מניעה מבחינה תקציבית, משפטית והעסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר את פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות.