28/06/17

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) במדעי המחשב – דו"ח הוועדה

  1. בישיבתה ביום 28.06.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה  (Sc.) במדעי המחשב.
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.