05/03/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית

  1. בישיבתה ביום 5.3.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית.
  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית כנרת פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית.
  1. פתיחת התכנית בפועל תותנה ברישום של מינימום 25 סטודנטים ישראלים עם אפשרות המרה ביחס של 3 סטודנטים ישראלים ל2 סטודנטים מחו"ל