05/03/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי ארץ ישראל

  1. בישיבתה ביום 5.3.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A.) בלימודי ארץ ישראל, ולרשום אליה תלמידים.
  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית כנרת לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני (A.) בלימודי ארץ ישראל.