25/04/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכניות להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית הדסה פרסום והרשמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון (B.S.W) בעבודה סוציאלית בקמפוס הראשי ובקמפוס המח"ר.
  2. יחד עם זאת, על מנת להביא לאיזון תקציבי בתכנית נדרש כי בהפעלה מלאה ילמדו בתכנית לא פחות מ – 197 סטודנטים. עמידה בתנאי זה תיבחן במסגרת הבדיקה לקראת הסמכה.
  3. תכנית הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית בקמפוס המח"ר תיפתח לפני מתן ההסמכה לתכנית הלימודים בקמפוס הראשי המהווה חריגה מנוהל פתיחת תכניות לימודים במח"רים. חריגה זו נקבעה בהחלטת מל"ג מיום 27.9.2016 אודות המשך פעילות המכללה החרדית בירושלים. זאת על מנת לאפשר המשכיות הפעילות באופן רציף וחד פעמי ולתת מענה לסטודנטים בתחום העבודה הסוציאלית.