04/07/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות

  1. בישיבתה ביום 7.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי תרבות, ולרשום אליה תלמידים.
  2. ות"ת מאמצת את חוות הדעת התקציבית וממליצה למל"ג לאשר למכללה האקדמית ספיר לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני (A.) בלימודי תרבות בכפוף לקבלה של מינימום 28 סטודנטים למחזור.