25/09/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-חי ולמכללה האקדמית גליל מערבי (תכנית משותפת) לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (A.M) בניהול וכלכלה

  1. בישיבתה ביום 25.9.19 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים (תכנית משותפת) לתואר שני (A) ללא תזה בניהול וכלכלה – לאישור פרסום והרשמה.
  2. אין מניעה מבחינת ות"ת מן ההיבטים התקציביים, תכנוניים והעסקת הסגל, להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תכנית הלימודים (תוכנית משותפת) למכללה האקדמית תל חי ולמכללה האקדמית גליל מערבי לתואר שני בניהול וכלכלה  ללא תזה.