29/01/20

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תוכניות לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי – מסמך מס' 4661

  1. בישיבתה ביום 1.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית גליל מערבי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחינוך והתפתחות הילד בראי קהילתי.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים, התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית, וזאת בכפוף למינימום של 30 סטודנטים במחזור אשר יביא לאיזון תקציבי בהפעלה מלאה.