24/06/20

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון, דו-חוגי (B.Sc) במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים

  1. בישיבתה ביו 24.6.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחווה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון, דו חוגי (Sc) במערכות מידע ומדעי המחשב היישומיים.
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית.