21/05/17

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בסיעוד (M.S.N.)

  1. בישיבתה ביום 21.5.17 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (S.N)  בסיעוד.
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מבחינה תכנונית, תקציבית, משפטית והעסקת הסגל בתכנית, להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תכנית הלימודים לתואר שני (S.N)  בסיעוד, בכפוף לעמידה במינימום של 20 סטודנטים במחזור.