04/07/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי רופין לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע

בישיבתה ביום 4.07.2018 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע.

אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים למרכז האקדמי רופין לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון  (B.Sc.) במדעי המחשב והמידע.