14/08/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים

 

  1. בישיבתה ביום 14.8.2019 דנה ות"ת בבקשת המרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים.

 

  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז האקדמי לב לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (Sc.) ללא תזה בהנדסת תקשורת מחשבים.