25/04/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי (ז'-י"ב)

  1. בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בבקשת סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה( Teach) מוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-יב)'.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר שני ללא תזה( Teach) מוסמך בהוראת המתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-יב)'.