12/06/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לשנקר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (ללא תזה) בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים – דוח הוועדה

  1. בישיבתה ביום 12.6.19 דנה ות"ת בבקשת שנקר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים.
  2. לאור חוות הדעת התקציבית ממליצה ות"ת למל"ג לאשר שנקר הנדסה עיצוב אמנות לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (.M.Des) בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים.