13/07/16

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה של שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות.

  1. בישיבתה ביום 13.7.2016 דנה ות"ת בבקשת שנקר בי"ס גבוה להנדסה, עיצוב ואמנות לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.Des) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה.

 

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני (M.Des) ללא תזה בעיצוב פנים מבנה וסביבה. יחד עם זאת ממליצה ות"ת כי פתיחת התוכנית בפועל תהיה בכפוף לעמידה במינימום של 30 סטודנטים במחזור.

התקיימה הצבעה עם התיקון כפי שציון לעיל