25/09/19

המלצה על מתן הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שנה (עד ספטמבר 2020) לטכניון- מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ((B.Sc. בהנדסת נתונים ומידע

  1. בישיבתה ביום 25.09.2019 דנה ות"ת בבקשת הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר ראשון ((B.Sc. בהנדסת נתונים ומידע.

 

  1. לאור הפערים שעלו בתהליך בדיקת נתוני הסגל במישור תנאי העסקה, ממליצה ות"ת למל"ג על אישור מתן הסמכה זמנית לשנה, עד ספטמבר 2020.

 

  1. עם תום תקופת ההסמכה הזמנית ולאור חוו"ד הסוקרים תיבחן התכנית רק בהיבטי ות"ת הרלוונטיים ולא תידרש בדיקה אקדמית נוספת.