16/08/17

המלצה על מתן הסמכה זמנית (שניה), לשלוש שנים, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום 16.08.2017 דנה ות"ת במתן הסמכה זמנית (שנייה) להעניק תואר ראשון (.B.A) בלימודי תיאטרון למכללה האקדמית גליל מערבי והחליטה כדלהלן:

  1. אין מניעה להעניק הסמכה למתן התואר לסטודנטים במחזורי הלימוד אשר החלו את לימודיהם בתכנית עד היום ולמחזור נוסף אשר יחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ח.
  1. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשע"ט, המוסד יידרש להביא לאישור ות"ת תכנית לאיזון תקציבי של המוסד לרבות תכנית התפתחות לגידול מספר הלומדים במוסד ובתכנית.