14/08/18

המלצה על שני מועמדים חברי הסגל האקדמי הבכיר, לכהונה במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

א.         סעיף 2 (7) לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012 קובע כי במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, יכהנו 13 חברים ביניהם- "שני חברי הסגל האקדמי הבכיר ממוסדות מוכרים להשכלה גבוהה, בעלי ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית-הנדסית, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; לעניין זה, "מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958‏".

ב.         בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 8 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) להמליץ על שני המועמדים הבאים כשני מועמדי המל"ג לכהונה במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, על פי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012:

  • פרופ' ראובן שגב מאוניברסיטת בן גוריון בנגב (כיהן עד כה כנציג המל"ג במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תחום מומחיות: מכניקת רצף, רובוטיקה, תיאוריה של תנודות)
  • פרופ' יוסי חדד מהמכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (תחום מומחיות: חקר עבודה, הנדסת שיטות ושכרעידוד במוסדות להשכלה גבוהה, שיטות דירוג והערכה)

ג.          המועצה להשכלה גבוהה בחרה להמליץ על פרופ' ראובן שגב ועל פרופ' יוסי חדד כשני המועמדים, נציגי מל"ג, לכהונה האמורה, בהסתמך על השיקולים הבאים: פרופ' ראובן שגב כיהן עד כה כנציג המל"ג במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים וביקש להמשיך לכהן בתפקיד. לפרופ' שגב, חבר סגל בכיר בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון, ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית-הנדסית והוא אף צבר ניסיון רב בתוקף חברותו במועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים במשך קדנציה של 5 שנים. פרופ' יוסי חדד הוא חבר סגל בכיר במחלקה להנדסת תעשיה וניהול במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, בעל ידע וניסיון בתחום ההשכלה הגבוהה המדעית-הנדסית ומייצג מכללה אקדמית להנדסה בפריפריה.