08/08/17

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67ב'. דוחות מבקר המדינה בנושאים: "היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים", "טיפולים בתחום התפתחות הילד"

  1. בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67ב' בנושאים: "טיפולים בתחום התפתחות הילד" ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית ‏להנדסה ירושלים".
  2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 8.8.2017 ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 67ב' בנושאים: "טיפולים בתחום התפתחות הילד" ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית ‏להנדסה ירושלים". ההחלטה כפופה אישור ות"ת.