16/08/17

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67ב' בנושאים: היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, טיפולים בתחום התפתחות הילד

בישיבתה ביום 16.8.2017 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום 8.8.2017, ובהתאם להחלטה זו היא מאמצת את דו"חות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 67ב' בנושאים: "טיפולים בתחום התפתחות הילד" ו"היבטים בהתנהלות מכללת עזריאלי – מכללה אקדמית ‏להנדסה ירושלים".