11/04/19

המלצת צוות המעקב אשר בדק את בקשת הקריה האקדמית אונו להמשיך ולקיים לימודים מחוץ לקמפוס בירושלים – מתן אישור זמני להמשך רישום סטודנטים

בהמשך לעדכון שקבלה המועצה בישיבתה ביום 11.4.2019 כי הות"ת טרם קבלה החלטה בדבר בקשת המוסד להמשיך ולקיים לימודים בירושלים (מחוץ לקמפוס), ולאור נימוקי המוסד שפורטו בבקשתו לאפשר לו זמנית לרשום סטודנטים חדשים ללימודים בירושלים עד להחלטת ות"ת ומל"ג בנושא (מכתבו המוסד מיום 10.4.2019), בכפוף להתחייבות שפורטה בבקשת המוסד בהתייחס לידוע הנרשמים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019)  לאפשר לקריה האקדמית אונו לרשום זמנית סטודנטים ללימודים בירושלים, זאת עד לקבלת החלטת מל"ג בנושא (צפויה להתקבל בישיבה קרובה), ובכפוף להתחייבות המוסד ליידע כל סטודנט שנרשם כי המל"ג טרם קיבלה החלטה בדבר המשך פעילות הקריה האקדמית אונו בירושלים ופתיחת שנה"ל תש"פ תלויה בהמשך פעילותו של המוסד, על כל תוצאותיה האפשריות.