23/05/17

המרכז האקדמי כרמל

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017),  החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך באופן טכני, עד ליום 30.9.2017, את הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק את התואר בתוכנית לתואר ראשון במשפטים, ללא שינוי בתנאי ההסמכה הקיימת, דהיינו – ללא רישום סטודנטים חדשים לתוכנית.