27/11/19

המרכז הבין-אוניברסיטאי באילת

בישיבתה ביום 27.11.19 דנה ות”ת ביישום החלטות ות”ת מיום 16.5.18 בעניין דו”ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות מרכזי המחקר בתחום מדעי הים בכלל ובעניין המכון הבין-אוניברסיטאי באילת בפרט והחליטה כדלקמן:

  1. הוועדה לתכנון ותקצוב מודה לפרופ’ קולין בראונלי על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז ומתן חוות דעתו.
  2. הוועדה מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ’ בראונלי על התייחסות המרכז להמלצות הוועדה, שחלקן יושם באופן מלא.
  3. על המכון להמשיך ולפעול ליישום מלא של ההמלצות, ולפיכך לדווח לות”ת עד ליום 01.05.20 בנוגע להמלצות הבאות:
    • התייחסות למיקומו ותפקידו של המכון הבין-אוניברסיטאי במרחב הלאומי בישראל, תוך מתן דגש לצרכים הלאומיים ולדרישות התקציביות להפעלתם.
    • ההתקדמות בפועל בתהליך הגיוס של חברי הסגל החדשים במכון בהתאם להצהרותיו (הוספת 4 תקנים חדשים ב 5 השנים הקרובות וכן הוספת מלגות לפוסט דוקטורנטים).
    • אופן הניצול בפועל של התשתיות הייחודיות הקיימות במכון על ידי כלל המוסדות השותפים.