21/05/17

המשך דיון בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון במדעי הרפואה (B.Sc.Med.) במתכונת חד-חוגית

  1. בישיבתה ביום 21.05.2017 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לפתוח תכנית לימודים לתואר בוגר במדעי הרפואה (Sc. Med).
  1. לאור חוות הדעת שהוגשו, וההבהרות מבחינה תכנוניות ומספר הלומדים בתוכנית, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.