31/10/18

המשך דיון (לפי נוהל ות"ת בסעיף 1.5.5 ו-סעיף 1.9.1) בעניין פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות, ותוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל בשומרון

  1. בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בתכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות ותכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה באוניברסיטת אריאל.
  2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בכל אחת מהתכניות להמליץ למל"ג יו"ש על אישור תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בחשבונאות ועל תכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א"י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל.