20/03/18

המשך הפיתוח האקדמי בתוכנית הרב-שנתית – תוכנית בלימודי צעירים לתואר שני במכללה האקדמית של תל-אביב-יפו

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת המכללה האקדמית תל אביב יפו לאפשר להגיש תכנית לתואר שני בלימודי צעירים, והחליטה שלאור חשיבות התחום והאפשרות ללמדו כתחום אקדמי במסגרת לימודי התואר השני, ובהינתן העדרן של תכניות העוסקות בתחום זה בארץ, היא איננה מקבלת את ההצעה שלא לאפשר את הגשת התכנית.