09/08/16

המשך קיום תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה במח"ר (לנשים) בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר המתקיימת בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים והיא החליטה להעניק לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים אישור הפעלה קבוע לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר.