12/09/17

המשך קיום תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.F.A.) באמנות במסגרת מח"ר (נשים) בקמפוס לנשים לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ז (12.9.2017) אימצה  המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' חיים פינקלשטיין ופרופ' אבישי אייל על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. לאשר את המשך הפעלת תוכנית לימודים לתואר ראשון באומנות (.B.F.A) במסגרת מח"ר (נשים) לבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב בירושלים.
  3. בהתאם לדו"ח שהגישו הסוקרים, לרשום לפניה כי התוכנית עומדת בכל הדרישות האקדמיות ולא נדרשת כעת כל פעולה נוספת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לציין כי רצוי להרחיב את קורסי הבחירה, הממוקדים כעת רובם בתחומי היהדות, למגוון תחומים נוספים להעשרת עולמן של הסטודנטיות.