26/12/17

הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הבדואית בנגב – מתווה להשגת היעד

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" למוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים נוספים בנגב על בסיס עיקרי המדיניות, לשם חתירה להנגשת ההשכלה הגבוהה בישראל לחברה הבדואית בנגב בהתאם ליעדים שנקבעו.

עיקרי המדיניות כלהלן:

  • הרחבת פיילוט "שער לאקדמיה" למספר מוסדות להשכלה גבוהה מובילים בנגב המתוקצבים ע"י ות"ת, תוך עידוד שת"פ בין מוסדיים בדגש על שילוב איכותי בלימודים לתואר ראשון עם כלל הסטודנטים – הפיילוט יחל בתשע"ט למשך שלושה-ארבעה מחזורים;
  • עידוד השתלבות בתחומים נדרשים לתואר ראשון;
  • הקדמת ההכנה והחשיפה לאקדמיה לשלב הלימודים בתיכון ובישובים, בתיאום עם משרד החינוך
  • ביצוע הליך מיון והכוון מרכזי משותף למוסדות הנ"ל לתלמידי תיכון וצעירים בישובים, בניהול תוכנית "רואד";
  • קידום תוכניות למצטיינים בדגש על מנהיגות;
  • המשך והרחבת המחקר המלווה;
  • המשך התייעצות עם ראשי החברה הבדואית בנגב.