24/09/19

הנדסת חשמל – מעקב אחר יישום החלטת מל"ג – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לפרופ' אודי היימן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. המל"ג מאמצת את חוות דעתו החיובית של פרופ' היימן על התייחסות אוניברסיטת בן גוריון להמלצות הוועדה, ומברכת את המוסד על הצעד המשמעותי והחשוב של הקמת בית הספר להנדסת חשמל אשר יכלול את שלושת החוגים – הנדסת חשמל, הנדסה אלקטרו-אופטית והנדסת מערכות תקשורת, תחת גג אחד.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על המשך יישום ההמלצות, בדגש על הסוגיות הבאות, עד ליום 01.01.2020:

א.         פירוט על מימוש מתווה ההקמה של ביה"ס ועל התמסדות החוגים: הנדסת חשמל, הנדסה אלקטרו-אופטית והנדסת מערכות תקשורת, בתוך בית הספר.

ב.         אופן ההתמודדות של בית הספר החדש עם תיקון הליקויים בתוכניות הלימודים לתואר ראשון ולתואר שני.

ג.          מתווה ההבראה שגובש עם התוכנית להנדסת מערכות תקשורת ועל המגמה להקים תוכנית לתואר ראשון בהנדסת אלקטרואופטיקה, וכן הסברים על הרציונל להמשך ההפעלה של תוכניות אלו.