27/09/16

הנדסת תעשיה וניהול – מעקב אחר דוחות יישום הערכת איכות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שמעון נוף על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' נוף המוסד התייחס להמלצות הוועדה להערכת איכות באופן חלקי בלבד (נתן מענה לארבע מתוך עשרים ההמלצות של הוועדה).
  3. על המחלקה לתת מענה להמלצות הבאות:

א.         גיוס בדחיפות של סגל חדש לעיבוי מצבת הסגל הכללית והחלפת הסגל הפורש.

ב.         שיפור יחס סגל-סטודנטים (לרדת מ 1:40)

ג.          שיפור שיתוף הפעולה עם מוסדות אחרים בעיקר בתארים מתקדמים.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצה המפורטת בסעיף 3 א-ג, עד סוף שנת הלימודים תשע"ז.