09/10/13

הסדרת ההכשרה המעשית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה

בהמשך לעדכון שנמסר בישיבת ות"ת מיום 11/9/13 בנוגע להתפתחויות בנושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה ועל מנת להמשיך בקידום הנושא, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. למנות צוות מומחים מייעץ מטעם ות"ת/ מל"ג ומשרד הבריאות לבחינת ההתנסויות הקליניות בפיזיותרפיה.

חברי הצוות המוצעים הינם:

פרופ' אלי איסקוב – המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס – יו"ר

ד"ר איזבלה שוורץ – מחלקת השיקום בהדסה הר הצופים והאוניברסיטה העברית

פרופ' גד אלון – אוניברסיטת מרילנד, ארה"ב

פרופ' נמרוד רוזן -המחלקת לאורתופדיה בבית החולים העמק והטכניון

פרופ' רות דיקשטייןפרופ' אמריטוס, אוניברסיטת חיפה

גב' מיכל אופיר מאגף התכנון במל"ג – מרכזת הוועדה.

 

הצוות מתבקש לבחון את מידת קיומם של מקומות ראויים להתנסות קלינית לסטודנטים לתואר ראשון בפיזיותרפיה בישראל, היקפם אל מול צרכי המוסדות והמשק, ופוטנציאל הרחבת מקומות ההכשרה.

 

במסגרת זו תתבקש התייחסות הצוות, בין היתר, לנושאים הבאים:

  • הסטנדרט של מקום הכשרה ראוי להתנסות קלינית לרבות הקריטריונים לקבלת הסמכה להדרכה קלינית;
  • תמהיל ההתמחויות הנדרש במהלך ההתנסות הקלינית;
  • מודל ההדרכה;
  • תמריצים להעסקת מדריכים;
  • אופי ההסדר עם מקומות הכשרה;
  • כל נושא אחר הנוגע להכשרה המעשית הדורש לדעת הצוות התייחסות.

 

הצוות מתבקש להמליץ על היקף ההכשרה הרצוי של פיזיותרפיסטים במצב הקיים, כפועל יוצא של יישום ההמלצות כאמור לעיל וככל הנדרש בטווח הרחוק, ועל פתרונות אפשריים בנושא.

לצורך עבודת הצוות יועברו אליו הנתונים הגולמיים מהמוסדות להשכלה גבוהה הרלבנטיים וממקומות ההתנסות הקלינית, תוצאות עיבודם ודוחות קודמים בנושא. כמו כן במידת הצורך יקבל הצוות את חוות דעתם של גורמים מהאקדמיה וממקומות ההתנסות המצויים בנושא, לרבות נציגי הסטודנטים.

2. בהמשך לאמור ממליצה ות"ת למל"ג, שלא לאפשר הרחבת מס' הסטודנטים בתכניות לתואר ראשון בפיזיותרפיה ביחס למצב הקיים בפועל בתשע"ד זאת עד להסדרת הנושא.

3. עם השלמת ההליך דלעיל, מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי שלה לקדם, בשיתוף משרד הבריאות, הליך לבחינת הסדרת נושא ההתנסות הקלינית גם בתחומים פרא רפואיים אחרים בהם ההתנסות הינה חלק מהתואר.