23/11/16

הסטת תקציב, הוצאת קול קורא ומינוי ועדת שיפוט לפעימה השנייה בתוכנית התחרותית

בישיבת ות"ת מיום 13.11.2016 הוצגו עקרונות הפעימה השנייה לתכנית התחרותית, לרבות היקפה התקציבי בגובה של 60 מיליון ₪.

 

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 23.11.16 דנה ות"ת באישור העקרונות יחד עם אישור הקול הקורא לתכנית התחרותית, אשר מובא כנספח להחלטה זו  (ר' נספח א').

 

תקציב הפיתוח הפיסי של ות"ת לשנים תשע"א-תשע"ו כלל 400 מיליון ₪, מתוכם 300 מיליון ₪ הוקצו לתכנית מבוססת הצרכים, ששוריינה למוסדות בהתאם למודל המשקלל יחס שטח/ סטודנט תוך התייחסות לשיקולים נוספים כמו אזורי פריפריה ועוד. 100 מיליון ₪ יועדו לתכנית התחרותית, מתוכה הוקצו 80 מיליון ₪ בפעימה הראשונה להפעלת התכנית (תשע"ד) ו- 11.7 מיליון ₪ בהתאם להחלטת ות"ת לפרויקטים ייחודיים של פיתוח פיסי.

בתכנית מבוססת הצרכים נוצלו במהלך התכנית הרב- שנתית כ- 190 מיליון ₪ להקמת 15 מבנים חדשים באקדמיה.

 

בישיבת ות"ת מיום 13.11.2016 הוחלט כלהלן :

  • לשריין כ-79 מיליון ₪ לפרויקטים הנמצאים בשלבי תכנון מתקדמים או לקראת פרויקט בינוי משמעותי (בעל עלויות נרחבות כגון מעבר קמפוס).
  • היתרה, בגובה של 31 מיליון ₪, אושרה להעברה לתקציב הפעימה השנייה של התכנית התחרותית.
  • אושר להקצות 20 מיליון ₪ מתקציב הפיתוח הפיסי לשנים תשע"ז-תשפ"ב.