13/05/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד מאי 2017) למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד מאי 2017, להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מיוחד.
  3. על המכללה לוודא כי הציונים בעבודות הסמינריוניות ובפרויקטי הגמר יהלמו את רמתם ולא יהיו מוטים כלפי מעלה.
  4. יש להעלות את תנאי הקבלה המתייחס לציון הממוצע מהתואר הראשון ל-85.
  5. יש להקפיד על שימוש במושג המקובל מבחינה מקצועית "עם צרכים מיוחדים". המושג 'בעלי' הוא מושג שגוי.
  6. בסוף שנה"ל תשע"ה, תעביר המכללה דו"ח התקדמות ודוגמאות לפרויקטי גמר ולבחינות ברמות השונות.