06/03/18

הסמכה לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה ולמידה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' דורית פטקין וד"ר חוסין חמזה, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את אלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה.