28/06/16

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.)בכלכלה במתכונת חד חוגית למרכז הבינתחומי – בהרצליה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת חד-חוגית למרכז הבינתחומי בהרצליה.