14/01/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות למכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' בני בנטל ולפרופ' דן אלנתן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית הדסה הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה וחשבונאות.