07/11/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י”ח בחשון תשע”ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להעניק הסמכה לאוניברסיטת בן גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע.