28/11/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי מזרח אסיה למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה להעניק תואר ראשון דו-חוגי (B.A.) בלימודי מזרח אסיה.