14/01/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בסוציולוגיה למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים והיא החליטה לאמצן כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אביעד רז ולפרופ' אלכסנדרה קלב על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית גליל מערבי הסמכה להעניק תואר ראשון דו-חוגי(B.A.) בסוציולוגיה בתוכנית האם ובתוכנית בזמן חלקי, כל עוד למוסד יש הכרה.