27/09/16

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בפסיכולוגיה למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה במתכונת דו-חוגית.